Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Skapa obegränsat med applikationer på en enhetlig low-code plattform

Se vad flexite kan göra inom några vanliga tillämpningsområden.

Ett säkert val för både det enkla och det avancerade kontaktcentret

Underlätta kontakten med er, avlasta specialister och få en effektivare och säkrare handläggning med kortare väntetider.

Avvikelsehantering inom vård, omsorg, arbetsmiljö, kvalitet m.m.

Hantera risker, tillbud, incidenter, skador och andra avvikelser och arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete.

Skapa större möjligheter att påverka med e-förslag

Säkerställ hanteringen av förslag, medborgarförslag och e-petitioner och garantera svar till användarna.

Exempel på applikationer som våra kunder redan skapat

A
Aktivitetshantering / Anställningsprocessen / Arbetshändelserapportering / Arbetsmiljöavvikelser / Arbetsskada till Arbetsmiljöverket / Avtalshantering / Avvikelsehantering
B
Beteendebaserad säkerhet (BBS) / Behörighetshantering / Budgetbeslut
D
Delegeringsprocess
E
E-förslag / Enkätprocess / E-petitioner
F
Facility management / Faktura attest / Felanmälan / Frånvarohantering / Fördelning arbetsmiljöansvar / Förslagsprocess
H
Helpdesk / HR management / HSL avvikelser / Händelserapportering
I
Inköpsprocess / Introduktionsprocess / IT Helpdesk
K
Kampanjprocess / Kemikaliegranskning / Kontaktcenter / Kontohanteringsprocessen / Kreditgodkännande / Kränkande behandling / Kundansvar / Kundförfrågning / Kundklagomål / Kundtjänstprocess / Kvalitetsavvikelser
L
LAB avvikelser / Lean Management / Lex Maria utredning och anmälan / Lex Sarah utredning och anmälan / Linjeorganisationsförändring / Läkarutlåtande färdtjänst / Läkemedelsbiverkan
M
Modifiering
O
Offertprocessen / Omsorgsavvikelse / Orsaksanalys
P
Personalförändring / Processförbättringar / Produktförändringar / Produktionsavvikelse / Projektplanering
R
Rehabiliteringsprocess / Reklamationsprocess / Rekryteringsprocessen
S
Skaderapportering / Skyddsronder / SoL/LSS avvikelser / Studentavvikelse / Ständiga förbättringsprocessen / Supportprocessen / Synpunktshantering / Systematiskt brandskyddsarbete / Systemfelmeddelanden / Säkerhetsanalys / Säkerhetsbesök (BBS, Safety visit) / Säkerhetsrondering
T
Tidrapportering / Tillbudsrapportering / Tillsynsprocess / Trygg hemgång
U
Underhållsrapportering / Uppdragsprocess / Uppgifter riskklassning / Upphandlingsuppdrag / Utbildningsprocess / Utveckla tjänst / Utvecklingsönskemål
V
Vikariehantering / Vårdavvikelser / Vårdbehov / Vårdutförande
Å
Återbetalningshantering / Återgång till arbete
Ä
Ändringsprocessen / Ärendehantering

Accelerera er digitala transformation med vår low-code plattform