Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Skapa obegränsat med applikationer på en enhetlig low-code plattform

Kontaktcenter

Underlätta för era kunder att kontakta er, avlasta era specialister från rutinärenden och få en effektivare och säkrare handläggning med kortare väntetider.

Vårdavvikelser

Möt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ställer krav på att hälso- och sjukvård utreder vårdavvikelser i verksamheten.

Omsorgsavvikelser

Med hjälp av erfarenhet och god kunskap om HSL, SoL och LSS, kan vi möta era behov av avvikelsehantering för omsorgsverksamhet.

Arbetsmiljöavvikelser

Förenkla administrationen, spara tid och uppfyll lag- och leveranskrav av arbetsskador med vår färdiga integration till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

E-förslag

Synliggör förslag och idéer och låt alla vara med och tycka till. Med en ökad intern effektivitet kan ni garantera svar till användarna och säkerställa att förslagen verkligen leder till förbättringar.

Applikationer som våra kunder redan skapat

A
Aktivitetshantering / Anställningsprocessen / Arbetshändelserapportering / Arbetsmiljöavvikelser / Arbetsskada till Arbetsmiljöverket / Avtalshantering / Avvikelsehantering
B
Beteendebaserad säkerhet (BBS) / Behörighetshantering / Budgetbeslut
D
Delegeringsprocess
E
E-förslag / Enkätprocess / E-petitioner
F
Facility management / Faktura attest / Felanmälan / Frånvarohantering / Fördelning arbetsmiljöansvar / Förslagsprocess
H
Helpdesk / HR management / HSL avvikelser / Händelserapportering
I
Inköpsprocess / Introduktionsprocess / IT Helpdesk
K
Kampanjprocess / Kemikaliegranskning / Kontaktcenter / Kontohanteringsprocessen / Kreditgodkännande / Kränkande behandling / Kundansvar / Kundförfrågning / Kundklagomål / Kundtjänstprocess / Kvalitetsavvikelser
L
LAB avvikelser / Lean Management / Lex Maria utredning och anmälan / Lex Sarah utredning och anmälan / Linjeorganisationsförändring / Läkarutlåtande färdtjänst / Läkemedelsbiverkan
M
Modifiering
O
Offertprocessen / Omsorgsavvikelse / Orsaksanalys
P
Personalförändring / Processförbättringar / Produktförändringar / Produktionsavvikelse / Projektplanering
R
Rehabiliteringsprocess / Reklamationsprocess / Rekryteringsprocessen
S
Skaderapportering / Skyddsronder / SoL/LSS avvikelser / Studentavvikelse / Ständiga förbättringsprocessen / Supportprocessen / Synpunktshantering / Systematiskt brandskyddsarbete / Systemfelmeddelanden / Säkerhetsanalys / Säkerhetsbesök (BBS, Safety visit) / Säkerhetsrondering
T
Tidrapportering / Tillbudsrapportering / Tillsynsprocess / Trygg hemgång
U
Underhållsrapportering / Uppdragsprocess / Uppgifter riskklassning / Upphandlingsuppdrag / Utbildningsprocess / Utveckla tjänst / Utvecklingsönskemål
V
Vikariehantering / Vårdavvikelser / Vårdbehov / Vårdutförande
Å
Återbetalningshantering / Återgång till arbete
Ä
Ändringsprocessen / Ärendehantering

Mer om low-code plattformen

Varför flexite

Fördelarna med low-code plattformen flexite.

Upptäck plattformen

Skapa skräddarsydda applikationer utan att koda.

Integrationer

Kraftfulla integrationer till andra system.

Så köper du flexite

Beställ direkt av oss eller via våra återförsäljare.