Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Skapa obegränsat med applikationer på en enhetlig low-code plattform

Kontaktcenter

Avvikelsehantering

Vårdavvikelser

E-förslag

Exempel på applikationer som våra kunder redan skapat

A
Aktivitetshantering / Anställningsprocessen / Arbetshändelserapportering / Arbetsmiljöavvikelser / Arbetsskada till Arbetsmiljöverket / Avtalshantering / Avvikelsehantering
B
Beteendebaserad säkerhet (BBS) / Behörighetshantering / Budgetbeslut
D
Delegeringsprocess
E
E-förslag / Enkätprocess / E-petitioner
F
Facility management / Faktura attest / Felanmälan / Frånvarohantering / Fördelning arbetsmiljöansvar / Förslagsprocess
H
Helpdesk / HR management / HSL avvikelser / Händelserapportering
I
Inköpsprocess / Introduktionsprocess / IT Helpdesk
K
Kampanjprocess / Kemikaliegranskning / Kontaktcenter / Kontohanteringsprocessen / Kreditgodkännande / Kränkande behandling / Kundansvar / Kundförfrågning / Kundklagomål / Kundtjänstprocess / Kvalitetsavvikelser
L
LAB avvikelser / Lean Management / Lex Maria utredning och anmälan / Lex Sarah utredning och anmälan / Linjeorganisationsförändring / Läkarutlåtande färdtjänst / Läkemedelsbiverkan
M
Modifiering
O
Offertprocessen / Omsorgsavvikelse / Orsaksanalys
P
Personalförändring / Processförbättringar / Produktförändringar / Produktionsavvikelse / Projektplanering
R
Rehabiliteringsprocess / Reklamationsprocess / Rekryteringsprocessen
S
Skaderapportering / Skyddsronder / SoL/LSS avvikelser / Studentavvikelse / Ständiga förbättringsprocessen / Supportprocessen / Synpunktshantering / Systematiskt brandskyddsarbete / Systemfelmeddelanden / Säkerhetsanalys / Säkerhetsbesök (BBS, Safety visit) / Säkerhetsrondering
T
Tidrapportering / Tillbudsrapportering / Tillsynsprocess / Trygg hemgång
U
Underhållsrapportering / Uppdragsprocess / Uppgifter riskklassning / Upphandlingsuppdrag / Utbildningsprocess / Utveckla tjänst / Utvecklingsönskemål
V
Vikariehantering / Vårdavvikelser / Vårdbehov / Vårdutförande
Å
Återbetalningshantering / Återgång till arbete
Ä
Ändringsprocessen / Ärendehantering

Mer om low-code plattformen

Varför flexite

Fördelarna med low-code plattformen flexite.

Upptäck plattformen

Skapa skräddarsydda applikationer utan att koda.

Integrationer

Kraftfulla integrationer till andra system.

Så köper du flexite

Beställ direkt av oss eller via våra återförsäljare.