Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

PBVU-utbildning (Processbaserad verksamhetsutveckling)

PBVU står för Processbaserad verksamhetsutveckling och är en gedigen utbildning som ger dig djup kunskap i flexite och hur du bygger, förvaltar och förädlar digitala processer.

Om utbildningen

PBVU-utbildningen ger dig mycket djupgående kunskap om hur du använder low-code plattformen flexite, såväl som i metodik och metoder för att utveckla digitala processer och applikationer. Du får öva din förmåga att samarbeta och gemensamt lösa problem, samt att leda en arbetsgrupp mot tydliga mål inom begränsad tid.  

 

Utbildningen är inte en allmänorientering, utan den har en riktning mot en specifik yrkestitel och roll där du i din egen organisation som konsult hjälper verksamheten med att optimera och implementera digitala processbaserade applikationer.

 

Utbildningen bedrivs på heltid i två veckor online och består av självstudier, grupparbeten och virtuella labb.

Tack vare utbildningen har vi inte bara fått med oss kunskaper i programvaran utan även en metodik för att genomföra workshops och att bygga och implementera nya e-tjänster och andra digitala applikationer.
Anna Larsson och Sarah Andersson, Uddevalla kommun

Utbildningsinnehåll

  • Användargränssnittet flexiteWEB
  • Modelleringsverktyget 2c8 Modeling Tool
  • Organisation, användare och rättigheter
  • Skapa processbeskrivning
  • Processförändringar och statistik
  • Processförändring i processdesign
  • Processutveckling och metodik
  • Processoptimering i workshops
  • Problemanalys och problemlösning
  • Processoptimering av en verklig verksamhetsprocess

Bokningsinformation

Tillfälle
9-20 november | Online
Pris
28.500:- (exkl. moms)
Villkor
Deltagandet faktureras vid beställning och är ej återbetalningsbart, men deltagare kan bytas vid förhinder. Vid sjukdom kan deltagande flyttas till annan tidpunkt om det finns plats. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildning om det är färre än 3 deltagare, deltagare kan då välja återbetalning eller att istället delta vid kommande utbildningstillfälle.

Anmälan

Fler utbildningar

Informationssäkerhet

Få kompetens och kunskap för att säkerställa åtkomst till information och distribution av information.

Administratörsutbildning

Få djupare kunskap om hur flexite fungerar och hur du hanterar digitala processer.

Användarkonferens

Nätverka, vässa dina färdigheter i flexite och öka din kompetens inom digitala processer.

Kundanpassad utbildning

Vi sätter gärna samman en skräddarsydd utbildning, anpassad för era specifika behov

Vill du veta mer om våra utbildningar?

 

Sara Tällberg

0660-29 95 27
fornamn.efternamn@flexite.com