AI i plattformen flexite

Vad är Artificiell intelligens, vad innebär AI i flexite och vad är skillnaden jämfört med robotisering eller RPA (Robotic Process Automation)?

Vad är Artificiell intelligens

AI är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Förenklat är AI ett annorlunda sätt att programmera datorer. I stället för att programmera exakta instruktioner vad systemet ska göra, tränas en AI-robot att förstå och lösa problem på egen hand.

Vad innebär AI i flexite

Low-code plattformen flexite används för att skapa processtyrda applikationer med automatiserade arbetsflöden som hanterar olika ärenden. Arbetsflödet styrs av olika val och klassificeringar som säkerställer att rätt resurser, med hjälp av korrekt information, kan utföra sitt jobb i tid.

Genom att träna AI-roboten flexAI med data från tidigare hanterade ärenden lär sig flexAI att förstå vad olika ärenden handlar om och klassificera dem med rätt inställningar och rättigheter, utan behov av manuella steg i processen.

AI är nästa steg efter robotisering

Till skillnad från AI som själv kan förstå, tänka, lära sig och vidta åtgärder innebär robotisering, eller RPA (Robotic Process Automation), att en mjukvarurobot efterliknar det administrativa arbete en människa genomför framför en dataskärm. Med simulerade klick och knapptryckningar kan roboten arbeta i olika applikationer och system, utan att själv kunna förstå och lösa problem.

Digitalisera era processer fullt ut med flexAI

Kapa bort den manuella klassificeringen av era ärenden och frigör tid för era resurser att utföra de arbetsuppgifter som ger mest värde för era kunder och er kärnverksamhet, med högre kvalitet.

Vill du veta mer om AI-roboten flexAI?

Magnus Östman

0660-29 95 28
magnus.ostman[a]flexite.com

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner