Klara väljer flexite för att hantera avvikelser

Klara, ett av Sveriges ledande auktoriserade bemanningsföretag inom vården, har valt flexite för att hantera avvikelser inom sin nyligen förvärvade enhet för elevhälsa.

Klara är det nya namnet för Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team, Elevhälsa och Resursteamets logopeder. Klara Elevhälsa har lång erfarenhet och är specialist på att avlasta och stödja skolorna i elevhälsoarbetet.