Avvikelsehantering anpassad efter verksamheten

Vi har levererat lösningar för avvikelsehantering till företag, kommuner och landsting med allt från 1-10 anställda till stora organisationer med 10.000-tals anställda. Lösningarna är väl genomtänkta, utprovade och möjliga att anpassa allt eftersom verksamheten förändras eller när det uppstår nya behov.

Inrapportering och handläggning

Rapportera via webb (e-tjänst)

Inrapportering, handläggning, sökningar, uttag av statistik, rapporter etc. är helt webbaserat och stödjer så gott som alla webbläsare inklusive smartphones och tablets. Formulären kan också publiceras på en hemsida för inrapportering.

Automatisk tilldelning av ansvar

Val i registreringsformulären tilldelar ansvar till rätt linjechef och styr när ärenden ska larma och när ett ärende har förfallit.

Orsakskategorier för statistik

För långsiktig statistik finns olika nivåer av orsakskategorisering där övergripande val tänder olika fält för möjlig detaljerad orsak.

Återkoppling till rapportören

Genom att ange sin e-postadress kan återkoppling automatiskt skickas till rapportören om ärendestatus genom hela processen.

Direktlänk i e-post förenklar handläggningen

Åtkomst till handläggning av ett ärende kan ske med inloggning eller genom att klicka på den länk som medföljer den e-post som ansvarig får direkt då ett ärende blivit registrerat.

Personlig ansvarsöverblick över processen

Med en egen personlig ansvarsöverblick över processen kan den ansvarige se var i processen hans ärenden befinner sig.

Olika val styr det fortsatta flödet

Ett accepterat ärende av ansvarig chef kräver att ärendet tas omhand och inte blir liggande. Olika val i formuläret styr det fortsatta flödet i processen.

Alarm och eskalering

Om den ansvarige inte påbörjar sin aktivitet inom angiven maxtid, skickas alarm med automatik. Om den ansvarige ändå inte påbörjar aktiviteten, går ett alarm till högre chef.

Automatisk loggning

Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende.

Analysera och förbättra

Statistik och diagram

Kombinera ett attribut med ett annat attribut med applikationen Statistik för att se olika samband. Varje sökning kan även begränsas med ett automatiskt filter. Genom att markera de värden man är intresserad av kan man se ett diagram på de valda värdena.

Lista/Filtrera

I applikationen Lista/Filtrera kan man ange givna attribut från processen och snabbt hitta det man söker efter.

Sök i alla fält i hela processen

I sökfältet i vänstermenyn kan man söka på alla attribut från alla fält från alla processer i databasen.

Överblicka processen

Applikationen Överblick ger högre chefer möjlighet att överblicka att processen fungerar och att alla ärenden tas om hand inom maxtiden för varje ärende.

Fördefinierade rapporter förenklar presentation av data

För alla ärenden som registreras i processen och som lagras i databasen finns möjlighet att skriva ut en designad rapport.

Hur kan vi hjälpa er?