Varför flexiteBPMS

Effektiviserar arbets- och informationsflöden

Med programvaran flexiteBPMS kan ni kartlägga aktiviteter i ett flöde och skapa en aktivitetskedja, dvs. en process, för att hitta det mest effektiva sättet att arbeta. När processen är definierad automatiserar vi aktivitetsflödet med hjälp av flexiteBPMS.

Hur går det till

Ett ärende uppstår. Med flexiteBPMS sänds ett e-postmeddelande till den som är ansvarig för att bedöma ärendetyp och fatta beslut om åtgärd. Med ett knapptryck av den ansvarige går sedan ärendet vidare till den person som ska utföra åtgärden. Efter avslutad åtgärd och ett knapptryck senare sker en automatisk återkoppling till den som rapporterade händelsen. Det fiffiga är att allt sker utan att aktörerna i aktivitetskedjan behöver hålla reda på vem de ska informera och hur hela processen ser ut. 

Ärende skapas. Externt eller internt.
Bedömning och beslut om åtgärd.
Rätt person eller maskin utför ärendet.
Automatiskt informeras alla om att ärendet är utfört.
Vad och för vem?
Varför flexiteBPMS?
Integrationer
Mer än programvara

Vad är BPM?

Business Process Management är ett systematiskt sätt att ständigt förbättra ett företags affärsprocesser, dvs. vem gör vad, när och hur. Man kan säga att BPMS är en samling metoder och verktyg för att automatisera och effektivisera ett arbetsflöde samt skapa en helhetssyn. 

Vad är flexiteBPMS?

flexiteBPMS är ett system för att automatisera aktivitetsflödet i en process. Med flexiteBPMS sparar du tid och kostnader med en processmotor som driver förutbestämda aktiviteter i en aktivitetskedja.

För vem?

För dig som vill spara tid och kostnad med effektiva processer. För dig som vill undvika strul och optimera antalet ärenden som faller mellan stolar på grund av otydliga ansvarsroller. För dig som vill ta kontrollen över din verksamhet. För dig som vill leverera kvalitet. 

Manuella rutiner blir digitala processer

Vi tar manuella rutiner, förbättrar och omvandlar dem till digitaliserade processer. Processmotorn i flexiteBPMS driver arbetsflödet automatiskt framåt och ser till att uppgifter överförs till rätt resurs och färdigställs i tid. Inget faller mellan stolarna.

Dynamiskt och effektivt

Det går snabbt att komma igång med flexiteBPMS. Våra digitala processer är dynamiska och utvecklas enkelt för att möta ändrade behov i verksamheten. Statistikverktygen visar tydligt hur processen mår och var möjligheter till förbättring finns. Det ger både effektivitet och arbetsglädje.

Vi kan digitala processer

Vår programvara och metodik bygger på mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling. Vi har hjälpt kunder inom de flesta branscher att effektivisera sina arbetsflöden genom digitalisering. 

 

Vi har gjort den digitala resan. Vi kan digitala processer.

Vikten av integrationer

En effektiv vardag innehåller inget dubbelarbete, manuella in- och utloggningar eller inmatning av liknande information i olika system. Därför erbjuder vi ett gediget bibliotek av färdiga integrationer till/från flexiteBPMS till andra system. Vi utvecklar även kontinuerligt nya standardintegrationer och skräddarsydda kopplingar vid behov.

Konsultstöd

Våra integrationskonsulter har gedigen erfarenhet av att integrera flexiteBPMS med andra system. De hjälper gärna till med kompatibilitetskrav, sätta upp de kopplingar som krävs och att testköra systemen innan ni går live. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med integrationer. 

Exempel på integrationer

Intresserad av att veta vilka färdiga integrationer till/från flexiteBPMS vi har och om vi har färdiga kopplingar till era befintliga system? Kontakta oss så får du svar på dina frågor! 

 

Läs mer om våra integrationer och vilka färdiga kopplingar vi redan har.  

 

flexiteBPMS gör skillnad

Vårt erbjudande innehåller mer än en programvara. Vi har mångårig erfarenhet inom verksamhetsutveckling och att effektivisera arbets- och informationsflöden genom digitalisering. Våra kunder vittnar om att en implementation av flexiteBPMS verkligen gör skillnad. 

Väl beprövad metodik

Vår programvara bygger på en väl beprövad metodik. En metodik som vi har utvecklat parallellt med programvaruutuvecklingen och alltid i nära samarbete med våra erfarna verksamhets- och teknikkonsulter och värdefulla kunder.

Erfarna konsulter

Vi erbjuder ett gediget kunnande i form av mycket erfarna konsulter. Vi hjälper er gärna med allt från beställning, implementation av programvara, applicering av nytt tankesätt i verksamheten, integration med befintliga system, mm.