Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

Ständig förbättring på Domsjö Fabriker med flexiteBPMS

Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet. 

Ständig förbättring på Domsjö Fabriker med flexiteBPMS
Ständig förbättring på Domsjö Fabriker med flexiteBPMS

flexite BPMS - ett verktyg för systematiskt förbättringsarbete

Domsjö Fabriker, kund till Flexite sedan 2007, har höga ambitioner att digitalisera och effektivisera sin verksamhet, följa uppsatta riktlinjer och leverera kvalitet.

 

Idag använder Domsjö Fabriker flexiteBPMS för ett flertal digitala processer.

 

”Domsjö Fabriker ser flexiteBPMS som ett verktyg i arbetet med ständiga förbättringar vilket i förlängningen syftar till att vi ska öka vår konkurrenskraft och lönsamhet.”  

Dennis Forsberg, verksamhetscontroller, Domsjö Fabriker.

Avvikelsehantering med flexiteBPMS på Domsjö Fabriker
Avvikelsehantering med flexiteBPMS på Domsjö Fabriker

Avvikelsehantering på Domsjö Fabriker

I Domsjö Fabrikers händelserapporteringsprocess hanteras avvikelser gällande arbetsmiljö, yttre miljö och processäkerhet.

 

Domsjö Fabriker arbetar även med processer för revisionsavvikelser, logistik- och kvalitetsavvikelser samt för att hantera avvikelser inom laboratorium.

 

I processen ”Beställa Ändring” registreras ändringar, vilket kan vara när man t.ex. förändrar egenskaperna på den befintliga verksamheten eller processen, t.ex. ny utrustning, ändrade processparametrar, nya arbetssätt, rutiner och organisationsförändringar.

 

Dennis Forsberg har arbetat som ekonomicontroller på Domsjö Fabriker i drygt 22 år. Med nytt arbete på fabriken sedan 2010 som verksamhetscontroller har Dennis blivit alltmer involverad i flexiteBPMS.

 

”Hantering av händelser innebär att vi tar tillvara på de avvikelser som sker i fabriken och därigenom får ett bra underlag till att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete”.

Dennis Forsberg, verksamhetscontroller, Domsjö Fabriker

 

Linda Byström, kundansvarig för Domsjö Fabriker, konstaterar glädjande att Domsjö Fabriker uppnått stora konkreta förbättringsresultat med hjälp av sitt flexiteBPMS-användande.

 

”Jag har följt Domsjö Fabrikers interna förbättringsarbete sedan 2010. Det är fantastiskt kul att se hur professionella de är i sitt kvalitets- och förbättringsarbete och att vi får vara en del av det och stötta upp med vår programvara och konsultstöd”, säger Linda Byström.

 

Om Domsjö Fabriker:

Domsjö Fabriker, en del av Aditya Birla, är ett bioraffinaderi som av förnybar råvara från skogen tillverkar produkter och energi med tydlig miljöprofil. Företagets tillverkning sker i Domsjö, strax utanför Örnsköldsvik.

 

Produkterna avsätts huvudsakligen utanför Sverige. De största marknaderna finns i Asien. Med sina ca 400 anställda omsätter Domsjö ca 2,0 miljarder kronor per år.

Dela sida