Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att bekanta sig med. Uddevalla kommun hade däremot arbetat med flexiteBPMS ett antal år. Deras företrädare tipsade om utbildningen ”processbaserad verksamhetsutveckling” för att erhålla kunskap i flexiteBPMS och lära sig hantera digitala processer.

Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun
Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

Stöd för att bygga, förvalta och förädla digitala processer

”Utbildningen var otroligt givande och nyttig”, konstaterar Anna. Sarah håller med:

 

”Vi var båda nya på jobbet och ville snabbt sätta oss in i flexiteBPMS och hur man bygger digitala processer. Utbildningen var så välplanerad och matnyttig att det hade tagit väldigt lång tid om vår företrädare skulle ha utbildat oss internt istället.”

 

Uddevalla kommun har i dagsläget ett 20-tal e-tjänster. Anna och Sarah arbetar dagligen med dessa. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att bygga, förvalta och förädla e-tjänster med hjälp av flexiteBPMS. I arbetet ingår även internt användarstöd.

 

”För att göra ett bra jobb krävs god kunskap i programvaran flexiteBPMS. Vi behöver även känna till vilka möjligheter och begränsningar som finns i både flexiteBPMS och verksamheten. Viktigt är även en metodik som vi tror på och känner oss bekväma med när vi bygger nya e-tjänster”, säger Anna.

 

Vid införande av varje ny e-tjänst genomför Anna och Sarah en workshop med de medarbetare som kommer att arbeta med eller beröras av e-tjänsten.

 

”Tack vare utbildningen har vi inte bara fått med oss kunskaper i programvaran utan även en metodik för att genomföra workshops och att bygga och implementera nya e-tjänster och andra digitala processer”, säger Anna och Sarah.

 

Noterbart är att om Uddevalla kommun beslutar sig för att inför andra typer av digitala processer än e- tjänster så kan Anna och Sarah tack vare sin flexiteBPMS-utbildning hantera även dessa.

Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun
Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

Så genomfördes flexiteBPMS-utbildningen

”När vi fick möjlighet att gå denna utbildning så var det en självklarhet att anmäla sig”, säger Sarah.

 

Den två veckor långa utbildningen var intensiv med ett gediget innehåll. Teori varvades med praktiska övningar, löpande tester och sammanfattningar. Den första veckan bedrevs utbildningen på distans. Den andra veckan fortsatte utbildningen med internatboende. Utbildningen avslutades med ett slutprov och att bygga en process.

 

”Kanske låter det som en omvänd ordning att inte träffas personligen förrän under den andra veckan. Men det visade sig vara klokt. Tack vare ett bra upplägg på utbildningen fick vi en bra sammanhållning i gruppen redan när vi arbetade på distans under den första veckan. Dessutom hade vi kursdeltagare kontakt redan första veckan via Facebook, Google Hangouts, mm. Vi hade mer att diskutera och fler idéer att utbyta med varandra när vi sågs än om vi hade setts redan under den första veckan. Vi kunde även nyttja tiden med kursledaren mer effektivt”, säger Anna och fortsätter:
 

”Karolina Klang från Flexite var en fantastiskt duktig kursledare. Vi är jättenöjda med henne.”

Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun
Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

Insikter, kontaktnätverk och värdefull metodik

Eftersom Anna och Sarah arbetar på samma arbetsplats kunde de verkligen diskutera praktiska exempel under utbildningsdagarna. Trots detta konstaterar de båda:

 

”Det är en trygghet att ha ett kontaktnätverk med andra flexiteBPMS-administratörer även efter utbildningen.”

 

Båda nämner metodiken som en väldigt värdefull kunskap och insikt att ta med sig från utbildningen.

 

”Metodiken för hur man leder en workshop och implementerar en ny digital process var extremt värdefullt att få med sig. T.ex. i vilken ordning man utför olika steg för att bygga en ny digital process som eller vilken information och struktur som bör tas fram. Metodiken innefattar också vad man bör tänka på vad gäller aktiviteter, roller och flöden och vilken ordning som kan vara bra att följa”, säger Anna och Sarah.

 

”Utbildningen innehöll precis det vi förväntade oss och mer därtill. Även om en utbildning på två veckor inte kan täcka in allt på djupet så fick vi en väldigt bra grund att stå på”, konstaterar de båda och fortsätter:

 

”Vi kunde applicera vår nyvunna kunskap direkt när vi kom tillbaka.”

 

Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun
Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun

Reflektioner och nästa steg

Anna och Sarah rekommenderar varmt utbildningen och tipsar om att läsa manualerna och klicka runt i fexiteBPMS i förväg. Lite förkunskaper gör det enklare att ta till sig all information på utbildningen. 

 

"Vid närmare eftertanke vore det inte dumt med en fortsättningskurs. Kanske mer tekniskt, exempelvis hur man bygger rättighetsgrupper på ett logiskt sätt eller andra frågor som dyker upp när man arbetat några månader efter sin första utbildning. Det skulle vara kul att ses igen och fortsätta utbyta erfarenheter inom mer detaljerade områden", säger de två flexiteBPMS-administratörerna på Uddevalla kommun. 

 

Fortsättningskurs eller inte så fortsätter Sarah och Anna att implementera och förädla e-tjänster inom Uddevalla kommun. Ett arbete som de båda trivs väldigt bra med!

 

                 

 

    Sarah Andersson                  Anna Larsson 

_____________________________________________

 

”Processbaserad verksamhetsutveckling” är en flexiteBPMS-utbildning som ger deltagarna kunskap i hur man bygger alla typer av digitala processer.

 

Intresserad av att anmäla dig till en flexiteBPMS-utbildning? Läs mer här eller kontakta Linda Byström, tel. 0660-299525, så berättar hon mer!