Våra kunder

Vi har digitaliserat processer till 100-tals kunder och över 400 000 användare inom en mängd olika branscher.

Varje kund och process är för oss lika viktig och intressant. Vårt engagemang har gett oss en erfarenhet som vi gärna delar med oss av.

Med flexiteBPMS hjälper vi våra kunder att effektivisera sitt arbets- och/eller informationsflöde och därmed erbjuda sina slutkunder en riktigt bra service. Slutkunden kan bestå av många roller. Det kan vara kollegorna på kvalitetsavdelningen, en institution med myndighetskrav, en privatperson eller en företagskund. Även ärendetypen och arbetsflödet kan vara av vitt skilda karaktärer. Allt från klagomålshantering från en privatperson, e-förslag från en kommunmedborgare, avvikelsehantering från produktionsavdelningen.

 

Se nedan för ett urval av våra kunder

Referenser

Malmö Stad
Med hjälp av flexiteBPMS har Malmö Stad digitaliserat sin process för avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Viktiga områden...
Saint Gobain Ecophon
Det började med ett behov av att digitalisera hanteringen av tillbudsrapportering. Året var 2007. Sedan dess har Saint Gobain...
Trollhättans Stad
I Trollhättans Stad ligger man inte på latsidan. Här finns ett ständigt driv att effektivisera och förbättra sin verksamhet...
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun har en gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala processer. I över 10 års tid har kommunens kundtjänst...
Nöjda flexiteBPMS-kursdeltagare från Uddevalla kommun
Uddevalla kommun
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS...
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Domsjö Fabriker
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet....

Ett urval av kunder

Våra kunder

Med flexiteBPMS hjälper vi våra kunder att effektivisera sitt arbets- och/eller informationsflöde och därmed erbjuda sina slutkunder en riktigt bra service. Vem slutkunden är varierar. Det kan vara kollegorna på kvalitetsavdelningen, en institution med myndighetskrav, en privatperson eller en företagskund. Se nedan för ett urval av våra kunder.