Läsvärt från Flexite

Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
Hammarö kommun utökar sitt användande av flexiteBPMS och tar nu även emot och hanterar inkomna synpunkter från kommunens medborgare och kunder.
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
Hammarö kommun utökar sitt användande av flexiteBPMS och tar nu även emot och hanterar inkomna synpunkter från kommunens medborgare och kunder.
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

Synpunktshantering

Med flexiteBPMS system för synpunktshantering blir det enklare att lämna och hantera synpunkter, idéer och förbättringsförslag direkt till berörd avdelning eller organisation. Enkelt sagt, en digital förslagslåda. 

Vårt system för synpunktshantering lämpar sig lika väl för den interna förslagslådan såväl som för att hämta in synpunkter och idéer från externa kunder, leverantörer eller andra intressenter. 

Med synpunktshantering från flexiteBPMS är det enkelt att lämna sina tankar och förslag. För den mottagande organisationen innebär flexiteBPMS en förutsättning för ett effektivt arbetssätt och ett systematiserat sätt att hantera de inkommande synpunkterna. Det i sin tur lämnar mer tid till utvärdering, analys och genomförande.

Läsvärt från Flexite

Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
Hammarö kommun utökar sitt användande av flexiteBPMS och tar nu även emot och hanterar inkomna synpunkter från kommunens medborgare och kunder.
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
Hammarö kommun utökar sitt användande av flexiteBPMS och tar nu även emot och hanterar inkomna synpunkter från kommunens medborgare och kunder.
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

För användaren

Enkelt/användarvänligt

Förslag kan lämnas via smartphone, surfplatta eller dator. Med de inbyggda funktionerna i mobilen kan synpunktslämnaren bifoga bilder, filmer och lämna röstmeddelanden.

 

Automatisk återkoppling

Synpunktslämnaren får automatisk återkoppling via e-post om vad som händer med ärendet under hela processen.

 

Förtroendeingivande

Med ett användarvänligt och enkelt system för att lämna sina synpunkter och med automatisk återkoppling får den som lämnar sina synpunkter ett förtroende för att organisationen uppskattar ens åsikter. Man lämnas med en positiv upplevelse som uppmuntrar till att lämna fler synpunkter.

För organisationen

Modern och bra service

Med flexiteBPMS kan ni erbjuda riktigt bra service, vilket kommer att uppskattas av dem som vill lämna sina synpunkter. Synpunktslämnaren kan välja var och hur synpunkterna ska lämnas och flexiteBPMS säkerställer automatisk återkoppling. flexiteBPMS ger dig förutsättningar att erbjuda dina synpunktslämnare en positiv upplevelse.

 

Ökad intern effektivitet

När en synpunkt rapporteras in startas det automatiska aktivitetsflödet och uppsatta regler styr hur ärendet hanteras. Reglerna kan t.ex. baseras på vilken kategori som synpunkten tillhör. Förlag som ska hanteras vidare överförs automatiskt och all nödvändig information följer med. Ingen manuell handpåläggning behövs.

 

Inget faller mellan stolarna

Om den fördefinierade aktivitetskedjan i processen bryts av den mänskliga faktorn, dvs. någon glömmer att utföra en åtgärd, så larmar flexiteBPMS. Påminnelser skickas ut. En sammanställning av ansvariga presenteras i en särskild vy. 

Så här funkar det

 • Någon (kund, leverantör, kollega) lämnar en synpunkt.
 • Den inlämnade synpunkten startar igång en automatiserad process hos den mottagande organisationen som leder till aktivitet och beslut. 
 • Uppsatta regler i flexiteBPMS styr hur synpunkten hanteras internt hos organisationen och vem som ska informeras.
 • Synpunktslämnaren får automatisk återkoppling under hela processen. 
 • När en bedömning av synpunkten är klart får synpunktslämnaren automatiskt feedback om beslutet. 

Tekniskt sett

 • flexiteBPMS kan användas som en molntjänst eller installeras hos er.
 • En standardimplementation tar endast en dag.
 • flexiteBPMS säkerställer att alla får tillgång till det de ska och inget annat. 
 • Inrapportering, handläggning, statistik- och rapportframtagning, etc. är helt webbaserat.
 • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen.
 • Stöd för i princip alla webbläsare inklusive smartphones och surflattor. 
 • Automatisk inloggning. Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende. 
Mer information

För mer information, ta gärna en titt i vårt länkbibliotek till höger.

Vill du veta mer om Synpunktshantering? Kontakta mig!
Per-Anders Bjuggstam
0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com