Läsvärt från Flexite

Skellefteå kommun har en gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala processer. I över 10 års tid har kommunens kundtjänst använt flexiteBPMS...
Låt oss uppmärksamma en av våra kunder, Hammarö kommun, som precis firat att det gått tre år sedan de öppnade sitt kontaktcenter. Vi slog kommunen en...
Hammarö kommuns kontaktcenter 3 år med flexiteBPMS
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Skellefteå kommun har en gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala processer. I över 10 års tid har kommunens kundtjänst använt flexiteBPMS...
Låt oss uppmärksamma en av våra kunder, Hammarö kommun, som precis firat att det gått tre år sedan de öppnade sitt kontaktcenter. Vi slog kommunen en...
Hammarö kommuns kontaktcenter 3 år med flexiteBPMS
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...

Kontaktcenter

Ett kontaktcentersystem från flexiteBPMS underlättar för era kunder att kontakta er, avlastar organisationens specialister från rutinärenden och ger en effektivare och säkrare handläggning med korta väntetider. Inget faller mellan stolarna. Fokus kan istället läggas på riktigt bra service!

Oavsett vilken typ av kundtjänst ni har i organisationen så är kundbemötandet och ärendehanteringen extremt viktigt för kundens upplevelse av er som organisation och de produkter/tjänster ni erbjuder. flexiteBPMS är ett säkert val för både det enklaste "fire and forget" kontaktcentret och för det mer avancerade kontaktcentret.

Läsvärt från Flexite

Skellefteå kommun har en gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala processer. I över 10 års tid har kommunens kundtjänst använt flexiteBPMS...
Låt oss uppmärksamma en av våra kunder, Hammarö kommun, som precis firat att det gått tre år sedan de öppnade sitt kontaktcenter. Vi slog kommunen en...
Hammarö kommuns kontaktcenter 3 år med flexiteBPMS
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Skellefteå kommun har en gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala processer. I över 10 års tid har kommunens kundtjänst använt flexiteBPMS...
Låt oss uppmärksamma en av våra kunder, Hammarö kommun, som precis firat att det gått tre år sedan de öppnade sitt kontaktcenter. Vi slog kommunen en...
Hammarö kommuns kontaktcenter 3 år med flexiteBPMS
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...

För era kunder

Enkelt/tillgängligt

Som kund är det enkelt att lämna förslag, rapportera fel och komma i kontakt med kundtjänsten. Det enda som behövs är tillgång till en webbläsare via en smartphone, läsplatta eller dator. flexiteBPMS stödjer så gott som alla webbläsare. 

 

Riktigt bra service

Med hjälp av flexiteBPMS automatiserade process för kontaktcenter kan kunden få snabbt svar utan krångliga kontaktvägar. Automatiska återkopplingar skickas via e-post. Tack vare flexiteBPMS kan kunden lita på att ärendet inte glöms bort av den mänskliga faktorn eller faller mellan stolarna för att ärendet som rapporteras inte hamnar hos berörd person.

För organisationen

Inget faller mellan stolarna

Med flexiteBPMS behöver kundcentret inte längre oroa sig för att det som rapporterats vidare internt inte utförs enligt vad som utlovats till kund. Ärenden som inte hanterats på utsatt tid larmas till utföraren. Regler kan sättas upp för att styra hur ärenden ska hanteras om utföraren inte är tillgänglig eller inte har möjlighet att ta sig an uppgiften. Regler kan sättas upp för t.ex. automatisk frånvarohantering, omfördelning av uppgifter och olika eskaleringsfunktioner.

 

Tidsbesparande integration

Det är enkelt att integrera flexiteBPMS med andra system, t.ex. ärendehanteringssystem, kartfunktioner, mejlsystem, mm. Allt för att slippa importera och exportera information mellan system och tidsoptimera de dagliga arbetsuppgifterna.

 

Klok datahantering

Vissa ärenden kan enligt lag behöva hanteras under sekretess. Med flexiteBPMS kan du enkelt konfigurera sekretess utifrån olika behov, där man inte sekretessbelägger all information utan istället avpersonifierar informationen. Datat kan då vara tillgänglig för statistik och sökningar, samtidigt som personinformationen endast är tillgänglig för handläggaren. 

Regler för rensning av data kan även sättas upp utifrån t.ex. personuppgiftslagen, maximal önskad datamängd, statistikönskemål, mm. 

Så här funkar det

 • En kund ringer, skickar in ett mail, sms eller brev till kontaktcentret. 
 • Ett ärende skapas automatiskt i flexiteBPMS eller läggs in manuellt av den som tagit emot telefonsamtalet.
 • Ärendet startar igång en automatiserad process i organisationen.
 • Ärendet hanteras i organisationen utifrån uppsatta regler i flexiteBPMS.
 • SLA (Service Level Agreement) styr vilken tid utföraren har på sig innan återkoppling till kund ska ske.

 • Ärenden som inte hanteras på utsatt tid larmas till utföraren. Uppsatta regler styr vad som sker om ärendet inte hanteras inom uppsatt tid.

 • Återkoppling skickas automatiskt till kunden som lämnat ärendet via önskad kommunikationskanal.
 • All kontaktdata lagras i en databas och avkodas, sorteras och rensas utifrån bl.a. sekretess- och statistikbehov.

Tekniskt sett

 • flexiteBPMS kan användas som en molntjänst eller installeras hos er.
 • En standardimplementation tar endast en dag.
 • flexiteBPMS säkerställer att alla får tillgång till det de ska och inget annat. 
 • Inrapportering, handläggning, statistik- och rapportframtagning, etc. är helt webbaserat.
 • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen.
 • Stöd för i princip alla webbläsare inklusive smartphones och surflattor. 
 • Automatisk inloggning. Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende. 
Mer information

För mer information, ta gärna en titt i länkbiblioteket till höger. 

Vill du veta mer om Kontaktcenter? Kontakta mig!
Per-Anders Bjuggstam
0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com