Läsvärt från Flexite

Låt dig inspireras av ett fullspäckat konferensprogram och byt erfarenheter med andra branschkollegor. flexiteBPMS Inspiration Days 2018 är...
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.
Låt dig inspireras av ett fullspäckat konferensprogram och byt erfarenheter med andra branschkollegor. flexiteBPMS Inspiration Days 2018 är...
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.

Integrationer

Vi erbjuder ett gediget bibliotek av färdiga integrationer till/från flexiteBPMS till andra system och utvecklar även kontinuerligt nya standardintegrationer och skräddarsydda kopplingar vid behov. 

Vårt integrationsbibliotek innehåller en mängd färdiga integrationslösningar och våra integrationskonsulter står redo att skapa nya integrationskopplingar om och när behov uppstår. 

 

Våra integrationskonsulter har gedigen erfarenhet av att integrera flexiteBPMS med andra system. De hjälper gärna till med frågor kring kompabilitetskrav, sätta upp de kopplingar som krävs och att testköra systemet innan ni går live. 

Läsvärt från Flexite

Låt dig inspireras av ett fullspäckat konferensprogram och byt erfarenheter med andra branschkollegor. flexiteBPMS Inspiration Days 2018 är...
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.
Låt dig inspireras av ett fullspäckat konferensprogram och byt erfarenheter med andra branschkollegor. flexiteBPMS Inspiration Days 2018 är...
I år är det 15 år sedan företaget Flexite såg dagens ljus. Redan 2002 började Flexite att automatisera processer med programvaran flexiteBPMS,...
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
Tillsammans med Mitel kan vi glädjande presentera ett nytt Kontaktcenter-erbjudande, i form av en integrerad lösning mellan Mitels...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.

Färdiga integrationer

Inrapportering telefonisystem: Mitel Solidus, Telia Callguide, Telavox. 

Inrapportering via app-plattformar: Evado, Andra app-plattformar

Inrapportering övriga kanaler: E-post, SMS, Sociala Medier (Facebook, Twitter)

Autostarta ärenden från andra system: FixaMinGata, Infracontrol

Inrapportering e-tjänster: Abou-, Advania-, Artvise- och Visma e-tjänster, CGI funktionstjänster.

Hantering och komplettering: Komplettering via e-post med eller utan e-ID, hantering via Mitel Solidus och via TeliaCallGuide

E-postsystem: E-postintegrationer via smtp/imap/pop3/tls, Google Gmail API, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook

Kartstöd: ArcGiSS, Cartesia Solen Web, Google Maps, Andra kartsystem

Fastighets- och befolkningsregister: Fastighetsregister FIR, ProCapita EnterKIR, Procapita IMS Enterprise Services, Tekis FIR

Handläggarstöd: Euorolling Siteseeker, flexiteFormAssist, Humanity Site Assistant, Andra Wiki-lösningar

Betalsystem: Online-betalningstjänsten Payson

Fler färdiga integrationer

Dataleveranser: Arbetsskada via API till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Ärende- och dokumenthantering: Ciceron, Diabas, Platina, Sharepoint, Visma ärendeknutpunkt, W3D3

Verksamhetssystem: Castor, EDP Future, Immotion, Maximo

Autentisering: Autentiseringstjänsten SAML 2.0, Autentisering med e-ID, Avancerad elektronisk signatur, E-tjänstekort, Medsignering med e-ID, Signering med e-ID

Användarkataloger: Active Directory, Användarimport FIM, Elektroniska katalogen (EK), Andra Källkataloger

Kontohanteringssystem: Kalenderbokningar Microsoft Outlook, Kontrollera ledig tid Microsoft Outlook, Personalsystem, Regeldatabaser, Business Intelligence, Abou Visuell Styrning, Qlick View

Processmodellering: 2c8 Modeling Tool

Andra integrationer: Bokningssystem

Återkopplingskanaler: Brev via postens API, E-post, Rekommenderat E-brev, SMS, Sociala Medier (Facebook, Twitter), Visma Mina Sidor, Andra Mina Sidor-lösningar, Skatteverkets Mina Meddelanden

Mer information

Ovan nämnda integrationer är ett endast ett urval av vilka färdiga kopplingar vi kan erbjuda. Kontakta oss om du har funderingar på integrationer till andra system eller om du undrar över något annat. 

 

Ladda gärna ner produktbladet till höger för mer information om flexiteBPMS och en översiktlig lista på några av våra färdiga integrationer.

Vill du veta mer om integrationer? Kontakta mig!
Magnus Henriksson
0660-29 95 26
fornamn.efternamn@flexite.com