Läsvärt från Flexite

Karlshamns kommun ansluter sig till en växande skara av organisationer som väljer flexiteBPMS för kontaktcenter.
Simrishamn kommun har efter upphandling valt flexiteBPMS som nytt kundtjänststöd i sitt Kontaktcenter. 
Simrishamn kommuns kontaktcenter väljer flexiteBPMS
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Karlshamns kommun ansluter sig till en växande skara av organisationer som väljer flexiteBPMS för kontaktcenter.
Simrishamn kommun har efter upphandling valt flexiteBPMS som nytt kundtjänststöd i sitt Kontaktcenter. 
Simrishamn kommuns kontaktcenter väljer flexiteBPMS
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

e-tjänster

Med e-tjänster från flexiteBPMS kan ni erbjuda era medborgare en riktigt god service och underlätta för både medborgare och kommunhandläggare.

Med e-tjänster från flexiteBPMS blir vardagen enklare för både medborgare, handläggare och utförare inom den kommunala sektorn. Men e-tjänster används även i allt större omfattning inom privat sektor och landstingssektorn. Både som externa och interna tjänster. flexiteBPMS kan appliceras oavsett branschtillhörighet eller organisationsstorlek. Bygg er egna specifika e-tjänst eller välj en färdig e-tjänst från vårt gedigna e-tjänstbibliotek, innehållande mer än 200 e-tjänster. 

 

Kontakta oss för att provköra och testa en e-tjänst! 

Läsvärt från Flexite

Karlshamns kommun ansluter sig till en växande skara av organisationer som väljer flexiteBPMS för kontaktcenter.
Simrishamn kommun har efter upphandling valt flexiteBPMS som nytt kundtjänststöd i sitt Kontaktcenter. 
Simrishamn kommuns kontaktcenter väljer flexiteBPMS
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Karlshamns kommun ansluter sig till en växande skara av organisationer som väljer flexiteBPMS för kontaktcenter.
Simrishamn kommun har efter upphandling valt flexiteBPMS som nytt kundtjänststöd i sitt Kontaktcenter. 
Simrishamn kommuns kontaktcenter väljer flexiteBPMS
Regeringens höstbudget är kanske inte den roligaste läsningen, men vi tog sig tid att se vad regeringen säger om digitaliseringen i Sverige....
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

För användaren

Enklare och mer tillgänglig service

Med e-tjänster från flexiteBPMS erbjuds användaren en riktigt god service och vardagen underlättas för alla inblandade parter, oavsett om det är en kommunmedborgare, kund eller intern kollega. E-tjänstanvändaren kan enkelt utföra sina ärenden digitalt med mobil, surfplatta eller dator. 

 

Flera val av digital signering

Våra e-tjänster stödjer flera typer av digital signering. Signeringen kan ske med BankId, NetID, Nordea e-legitimation samt Mobilt BankID. Stöd finns även för att koppla mot Google och Facebook för att automatiskt fylla i namn, e-post, etc.

 

Automatisk återkoppling

Den som skickar in ett ärende i en e-tjänst får automatisk återkoppling via e-post på ärendestatus genom hela processen.

För organisationen

Ökad intern effektivitet

När ett ärende skickas in via e-tjänsten startar det automatiska aktivitetsflödet och uppsatta regler styr hur ärendet hanteras. Handläggaren behöver inte lägga tid på manuell handläggning. För att bli ännu effektivare kan man enkelt integrera flexiteBPMS med andra system, som t.ex. ärendehanteringssystem, kartfunktioner och befolknings- och fastighetsregister.

 

Enklare att leverera bättre och snabbare service

Med flexiteBPMS automatiserade process för att hantera olika e-tjänster vågar ni lova snabbare svar utan krångliga kontaktvägar. Maxtider, alarm och påminnelser säkerställer att beslut fattas i tid. 

 

Inget faller mellan stolarna

Om det fördefinierade aktivitetsflödet i processen bryts av den mänskliga faktorn, dvs. någon glömmer att utföra en åtgärd, så larmar flexiteBPMS. En påminnelse skickas ut. En sammanställning av ansvariga presenteras i en särskild vy.

Så här funkar det

Exempelvis ansökan om skolskjuts:

 • En förälder ansöker om skolskjuts till sitt barn via en e-tjänst på kommunens hemsida.
 • Det inlämnade uppdraget startar igång en automatiserad process hos kommunen som leder till aktiviteter, utvärdering och beslut. 
 • Uppsatta regler i flexiteBPMS styr vem som gör vad på kommunen för att handlägga ansökan.
 • Föräldern får automatiskt återkoppling under hela processen.
 • När beslutet är fattat skickas automatiskt information till föräldern via e-post och ev. busskort skickas till berörd skolungdom. 

 

Tekniskt sett

 • flexiteBPMS kan användas som en molntjänst eller installeras hos er.
 • En standardimplementation tar endast en dag.
 • flexiteBPMS säkerställer att alla får tillgång till det de ska och inget annat. 
 • Inrapportering, handläggning, statistik- och rapportframtagning, etc. är helt webbaserat.
 • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen.
 • Stöd för i princip alla webbläsare inklusive smartphones och surflattor. 
 • Automatisk inloggning. Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende. 
Mer information

För mer information, se länkbiblitotek till höger.

Vill du veta mer om e-tjänster? Kontakta mig!
Per-Anders Bjuggstam
0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com