Läsvärt från Flexite

Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Oxelösunds kommun inför e-förslag och väljer flexiteBPMS som plattform för förslagshanteringen. Lösningen innebär att medborgare via kommunens...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Oxelösunds kommun inför e-förslag och väljer flexiteBPMS som plattform för förslagshanteringen. Lösningen innebär att medborgare via kommunens...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.

e-förslag

Hur underlättar din kommun för medborgarna att lämna idéer och förbättringsförslag för den lokala samhällsutvecklingen? Hur kan din kommun hantera inkommande förslag, medborgarförslag och e-petitioner mer effektivt och garantera svar till medborgarna? 

Med e-förslag från flexiteBPMS är det enkelt för kommuninvånare att engagera sig och lämna förslag till kommunen. För kommunen innebär flexiteBPMS ett effektivt och digitaliserat arbetssätt för hanteringen av förslag. Vår produktlösning för e-förslag har utvecklats i nära samarbete med våra kommunkunder.

Läsvärt från Flexite

Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Oxelösunds kommun inför e-förslag och väljer flexiteBPMS som plattform för förslagshanteringen. Lösningen innebär att medborgare via kommunens...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Oxelösunds kommun inför e-förslag och väljer flexiteBPMS som plattform för förslagshanteringen. Lösningen innebär att medborgare via kommunens...
Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.

För medborgaren

Enkelt/användarvänligt

Förslag kan lämnas via smartphone, surfplatta eller dator. Med de inbyggda funktionerna i mobilen kan medborgare markera på karta, bifoga bilder, filmer och lämna röstmeddelanden.


Lätt att skapa engagemang

Det är enkelt att se, dela, kommentera och rösta på andras förslag. flexiteBPMS har inbyggd e-tjänst och stöd för appar, e-post, telefon, brev, sociala medier som Facebook och Twitter och befintliga e-tjänstplattformar.


Transparent

Förslagen publiceras i sin helhet och det går lätt att följa dess väg genom beslutsprocessen. Återkoppling sker automatiskt till den som har lämnat förslaget och på hemsidan så kommunen kan garantera svar.

För organisationen

Bra service och effektiv hantering

flexiteBPMS är både en e-tjänst och ett digitalt processtöd. Därmed kan ni erbjuda bra service till medborgarna och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Förslagslämnaren kan välja var och hur förslag ska lämnas och flexiteBPMS säkerställer automatiskt återkoppling. 


Ökad intern effektivitet med digitalt processtöd

När ett e-förslag skickas in startas det automatiska aktivitetsflödet och uppsatta regler styr hur ärendet hanteras. Reglerna kan t.ex. baseras på antal röster från andra medborgare och tid för röstning. Förslag som ska hanteras vidare i ärendehanteringssystem överförs automatiskt och all nödvändig information följer med. Handläggaren behöver inte lägga tid på manuell sammanställning.


Inget faller mellan stolarna

Förslagen hanteras i en fördefinierad aktivitetskedjan. Om kedjan bryts av den mänskliga faktorn, dvs. ett förslag blir liggandes utan åtgärd, så larmar flexiteBPMS. Påminnelser skickas ut. En sammanställning av ansvariga presenteras i en särskild vy.

Så här funkar det

 • En medborgare lämnar ett e-förslag.
 • Det inlämnade förslaget startar igång en automatiserad process hos kommunen som leder till aktiviteter och beslut.
 • Förslaget ligger publicerat under en förutbestämd tid där andra har möjlighet att rösta, dela och kommentera.
 • Uppsatta regler i flexiteBPMS styr hur länge ett förslag ska publiceras, hur många gilla-markeringar som krävs för att det ska tas upp i beslutsnämnd, m.m.
 • De som är intresserade av att följa debatten kring förslaget kan prenumerera på kommentarerna.
 • Alla förslag kan enkelt delas på sociala medier.
 • Förslagslämnaren får automatiskt återkoppling under hela processen, vare sig förslaget går vidare till beredning och beslut eller faller på grund av för få röster.
 • Om förslaget inte får tillräckligt med röster arkiveras förslaget och förslagslämnaren får automatiskt återkoppling om detta. 
 • Om förslaget går vidare till beredning och till sist beslut får förslagslämnaren automatiskt återkoppling genom hela beslutsprocessen.

Tekniskt sett

 • flexiteBPMS kan användas som en molntjänst eller installeras hos er.
 • En standardimplementation tar endast en dag.
 • flexiteBPMS säkerställer att alla får tillgång till det de ska och inget annat. 
 • Processtödet i flexiteBPMS håller reda på och aktiverar automatiskt nästa steg i aktivitetskedjan. 
 • Inrapportering, handläggning, statistik- och rapportframtagning, etc. är helt webbaserat.
 • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen.
 • Stöd för i princip alla webbläsare inklusive smartphones och surflattor. 
 • Automatisk inloggning. Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende. 
Mer information

För mer information, ta gärna en titt i vårt länkbibliotek till höger.

Vill du veta mer om e-förslag? Kontakta mig!
Per-Anders Bjuggstam
0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com