Läsvärt från Flexite

Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

Avtalshantering

Ta kontroll över era kundavtal, leverantörsavtal, partneravtal, driftsavtal och supportavtal med vår lösning för avtalshantering.

Genom åren har vi på Flexite hjälpt en mängd stora och små organisationer i vitt skilda branscher att skapa kontroll över sina avtal, så att förnyelser, förlängningar och uppsägningar av avtal kan ske när så krävs och önskas. Med flexiteBPMS registreras varje avtal med specifika egenskaper, behörighetsnivå, bevakningar på förfallodatum, mm. Åtkomst till varje enskilt avtal kan styras ända ner på personnivå.

Läsvärt från Flexite

Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Uppsala kommun förlänger användandet av programvaran flexiteBPMS. Uppsala kommun gör inköpet via Flexites samarbetspartner Atea.  Kommunen...
När Anna Larsson och Sarah Andersson tillträdde som e-tjänstutvecklare på IT-avdelningen inom Uddevalla kommun var flexiteBPMS ett nytt system att...
Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.
Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS

För användaren

Personlig överblick och koll 

Varje ansvarig har en egen personlig ansvarsöverblick där man kan se vilka avtal som arbetas med och var i processen dessa avtalsärenden befinner sig. Det är enkelt att söka och hitta avtal med hjälp av fria sökord eller fördefinierade attribut

 

Enkel åtkomst till avtal förenklar handläggning

Åtkomst till handläggning av ett avtal kan ske på olika sätt, genom inloggning eller genom en direktlänk i den e-post som den ansvarige får när det är dags att jobba med avtalet.

 

Automatiska påminnelser skapar säkerhet och trygghet

För att säkerställa att inget avtal faller bort i glömska så kan påminnelser sättas upp för t.ex. tidpunkter när avtal upphör och när uppsägningstiden löper ut. Förutom påminnelser kan även larmfunktioner läggas in för att larma om t.ex. ett ärenden förfallit. 

För administratören

Enkelt att tilldela rätt personer tillgång till rätt avtal

Med flexiteBPMS kan du säkerställa att rätt person blir utsedd till ansvarig för rätt avtal. Rättigheter för vad varje ansvarig får se sätts via inställningar för olika rättighetsgrupper.

 

Enkelt att tidstyra med hjälp av tydliga riktlinjer

Tydliga riktlinjer kan sättas upp för hur lång tid avtalsprocessen ska få ta. Olika dynamiska och fasta maxtider kan sättas för hur lång tid varje aktivitet får ta.

 

Enkelt att skapa rapporter

Det är enkelt att plocka ut rapporter för dig som administratör. Alla avtalsärenden som registreras och sparas i flexiteBPMS kan skrivas ut i rapporter. Rapporterna kan användas för beslut, utvärdering såväl som analys.

För organisationen

Kontroll på alla avtal ger trygghet

Med flexiteBPMS får ni kontroll på organisationens alla avtal och kan känna er trygga i att inget avtal förfaller eller missas på grund av mänskliga faktorer. Ni kan även enkelt överblicka en avtalsprocess och känna er säkra på att ärenden hanteras inom definierad maxtid.

 

Samband tydliggörs

flexiteBPMS hjälper er att se sambanden mellan olika avtalsärenden. Sambanden kan visas som en tabell eller som ett diagram.

 

Enkelt att söka och hitta avtal 

Det är enkelt att söka och hitta avtal med hjälp av fria sökord eller fördefinierade attribut.

 

Tekniskt sett

  • flexiteBPMS kan användas som en molntjänst eller installeras hos er.
  • En standardimplementation tar endast en dag.
  • flexiteBPMS säkerställer att alla får tillgång till det de ska och inget annat. 
  • Inrapportering, handläggning, statistik- och rapportframtagning, etc. är helt webbaserat.
  • Direktlänk i e-post förenklar handläggningen.
  • Stöd för i princip alla webbläsare inklusive smartphones och surflattor. 
  • Automatisk loggning. Allt som sker med ett ärende sparas i en logg. Loggningen gör det möjlighet att se vem som gjort vad och när för varje ärende. 
Mer information

För mer information, ta gärna en titt i vårt länkbibliotek till höger.

Vill du veta mer om Avtalshantering? Kontakta mig!
Per-Anders Bjuggstam
0660-29 95 03
fornamn.efternamn@flexite.com