Produktlösningar

Ett kontaktcentersystem från flexiteBPMS underlättar för era kunder att kontakta er, avlastar organisationens...
Läs mer om Kontaktcenter
Hur hanterar ni risker, tillbud, incidenter, skador och andra avvikelser? Hur arbetar ni med ett systematiskt kvalitets- och...
Läs mer om Avvikelsehantering
Med e-tjänster från flexiteBPMS kan ni erbjuda era medborgare en riktigt god service och underlätta för både medborgare och...
Läs mer om e-tjänster
Hur underlättar din kommun för medborgarna att lämna idéer och förbättringsförslag för den lokala samhällsutvecklingen? Hur kan...
Läs mer om e-förslag
Ta kontroll över era kundavtal, leverantörsavtal, partneravtal, driftsavtal och supportavtal med vår lösning för avtalshantering.
Läs mer om Avtalshantering
Med flexiteBPMS system för synpunktshantering blir det enklare att lämna och hantera synpunkter, idéer och...
Läs mer om Synpunktshantering