Läsvärt

Senaste
Senaste
Produktinfo
aug, 21, 2016
Lästid
2 min
Flexite e-förslag har tidigare bestått av en förslagslista och en e-tjänst för inrapportering. Från flexite9 är dessa...
Produktinfo
aug, 20, 2016
Lästid
2 min
Det blir mer och mer vanligt att vilja analysera data som samlats in med flexiteBPMS tillsammans med data från andra system. För...
Produktinfo
aug, 19, 2016
Lästid
1 min
I flexiteBPMS används s.k. memofält och strängfält för fritextfält på formulär. I fälten kan rapportörer, handläggare och andra...
Produktinfo
aug, 17, 2016
Lästid
1 min
Sedan tidigare finns stöd att i flexiteformulär lägga till kundanpassade hjälptexter direkt i formuläret. Varje formulär har...
Produktinfo
aug, 16, 2016
Lästid
1 min
I flexiteBPMS finns sedan tidigare stöd att öppna filer som bifogats till ärenden. I många fall bifogas PDF filer i en del av...
Produktinfo
aug, 15, 2016
Lästid
1 min
Tillgänglighet är viktigt enligt WCAG standarden och även viktigt för oss på Flexite. Sedan tidigare har samtliga formulär haft...
Produktinfo
aug, 12, 2016
Lästid
1 min
flexiteBPMS har sedan tidigare en omfattande loggning som sker delvis i ärendelogg i webben(den s.k. detaljvyn), delvis i...
Produktinfo
aug, 10, 2016
Lästid
2 min
flexiteBPMS kan integreras med andra system på många olika sätt. Nedan visas ett urval av gjorda integrationer. Vanligt...
Produktinfo
aug, 10, 2016
Lästid
1 min
flexiteBPMS stödjer sedan tidigare bl.a. Crome, Firefox, IE, Safari och Samsung native browser. flexite9 baseras helt och hållet...

Sidor