Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om programvaran och ditt användande. Logga in i Helpdesk eller kontakta vår support.
support[a]flexite.com
Logga in i Helpdesk

Version 9.0.11 med förbättrad tangentbordsnavigering och snabbtangenter

sep, 10, 2016
Nyheter
Lästid 
3 min

Under 2016 har arbete pågått med att se över befintligt stöd för tangentbordsnavigering och snabbtangenter. Ett enhetligt stöd för tangentbordsnavigering och snabbtangenter som följer webbstandard har implementerats i formulär för både ordinarie flexiteWEB och Smooth Forms.

För att spara tid vid inmatning av information i ett formulär finns en uppsättning snabbtangenter. Med hjälp av dessa kan användaren hoppa mellan olika delar i formulär och dialogrutor utan att behöva växla mellan tangentbord och mus.

 

Principen för snabbtangenter i flexiteWEB är att följa praxis vad gäller navigering och val i formulär. Många av snabbtangenterna följer webbläsarnas inbyggda snabbtangenter och kan användas i kombination med specifika snabbtangenter i flexiteWEB. Nedan följer en lathund så att du kan komma igång direkt!

Mellan komponenter:

TAB                    

- Gå till nästa komponent eller gå till senare del på sidan.

SHIFT + TAB    

- Gå till föregående komponent eller till tidigare del på sidan.

I komponenter:

SPACE               

- I komponenter för att välja markerat värde

ESC                     

- Stänger öppnad lista eller dialog.

TAB                    

- Navigera till nästa del eller knapp i dialog som hör till komponent.

SHIFT + TAB    

- Navigera till föregående del eller knapp i dialog som hör till komponent.

ENTER

- Välj värde i dialog som hör till komponent och fyll komponent med värde, och klicka på Extern data-knapp. Även SPACE kan användas.

BACKSPACE    

- Ta bort värde som tidigare valts i komponent.

DELETE              

- Ta bort värde ifrån lista direkt på formulär.

I listor:

PILTANGENTER

- Navigera UPP eller NED i listan. I övrigt kan HOME, END, PAGE DOWN och PAGE UP användas i olika listor i komponenter och i dialoger som hör till komponenter, som ett komplement till UPP och NED i långa listor.