Produktinfo
aug, 20, 2016
Lästid 
2 min

Tips! Analysera flexitedata med externa verktyg

Det blir mer och mer vanligt att vilja analysera data som samlats in med flexiteBPMS tillsammans med data från andra system. För det används olika centrala BI system och analysprogramvaror som t.ex. QlikView. 

I flexiteBPMS lagras ofta känsliga data som personuppgifter, patient och medborgaruppgifter och kunduppgifter. Om och när andra system vill komma åt denna data får de inte tillgång till hela databasen i flexiteBPMS, utan istället skickas bara utvald data till en annan databas, där andra system fritt kan läsa. På samma sätt kan data väljas ut för att publiceras t.ex. på hemsida eller intranät.

 

Modulen benämns flexite statistikdatabas och finns som tilläggsmodul.

 

För frågor, kontakta Magnus Henriksson, 0660-299526.

Dela sida