Domsjö Fabriker använder flexiteBPMS
Nyheter
maj, 02, 2016
Lästid 
3 min

Ständig förbättring på Domsjö Fabriker

Domsjö Fabriker utökar och anpassar kontinuerligt sitt användande av flexiteBPMS i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.

Domsjö Fabriker, kund till Flexite sedan 2007, har höga ambitioner att digitalisera och effektivisera sin verksamhet, följa uppsatta riktlinjer och leverera kvalitet.

 

Idag använder Domsjö Fabriker flexiteBPMS för ett flertal digitala processer.

 

I deras händelserapporteringsprocess hanteras avvikelser gällande arbetsmiljö, yttre miljö och processäkerhet. De har även processer för revisionsavvikelser, logistik- och kvalitetsavvikelser samt för att hantera avvikelser inom laboratorium.

 

I processen ”Beställa Ändring” registreras ändringar. En ändring kan vara när man förändrar egenskaperna på den befintliga verksamheten eller processen, t.ex. ny utrustning, ändrade processparametrar, nya arbetssätt, rutiner och organisationsförändringar.

 

Linda Byström, kundansvarig för Domsjö Fabriker, konstaterar glädjande att Domsjö Fabriker uppnått stora konkreta förbättringsresultat med hjälp av sitt flexiteBPMS-användande.

 

”Jag har följt Domsjö Fabrikers interna förbättringsarbete sedan 2010. Det är fantastiskt kul att se hur professionella de är i sitt kvalitets- och förbättringsarbete och att vi får vara en del av det och stötta upp med vår programvara och konsultstöd”, säger Linda Byström.

 

För mer information om hur flexiteBPMS kan fungera som ett stöd i ett kontinuerligt förbättringsarbete, kontakta Linda Byström, tel. 0660-299525.

 

 

Om Domsjö Fabriker:

 

Domsjö Fabriker, en del av Aditya Birla, är ett bioraffinaderi som av förnybar råvara från skogen tillverkar produkter och energi med tydlig miljöprofil. Företagets tillverkning sker i Domsjö, strax utanför Örnsköldsvik. Produkterna avsätts huvudsakligen utanför Sverige. De största marknaderna finns i Asien. Med sina ca 400 anställda omsätter Domsjö ca 2,0 miljarder kronor per år.