Produktinfo
feb, 19, 2016
Lästid 
3 min

Ny integration från FixaMinGata till flexiteBPMS

Nu finns en ny standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till flexiteBPMS.

Se film om hur du kan hantera ärenden via FixaMinGata i flexiteBPMS.

 

FixaMinGata är en e-tjänst som är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. Tjänsten kan användas av alla som vill rapportera, visa och diskutera fel som behöver åtgärdas. Det kan exempelvis vara trasig belysning, nedskräpning eller öppna brunnslock. Syftet med FixaMinGata är att förenkla kommunikationen mellan kommunen och invånarna, men framförallt att underlätta och förbättra den kommunala servicen. Tjänsten finns tillgänglig via www.fixamingata.se.

 

De som hittills uppmärksammat och börjat använda FixaMinGata har lämnat mycket positiv respons till sin hemkommun. Det har dock visat sig att flera kommuner i landet inte är medvetna om att de har tillgång till FixaMinGata eller känner sig osäkra på hur de ska hantera tjänsten internt inom kommunen. Med anledning av detta har teamet bakom flexiteBPMS i samarbete med Föreningen Sambruk arbetat fram en lösning för att förenkla för de kommunanställda att ta emot, behandla och återkoppla på de ärenden som rapporteras in via www.fixamingata.se. Tekniskt sett innebär det en standardiserad integration mellan e-tjänsten FixaMinGata och flexiteBPMS.

 

I praktiken innebär det att integrationen underlättar för de kommunanställda som administrerar och hanterar de inrapporterade problemen via FixaMinGata. Med flexiteBPMS skapas en effektiv och automatiserad process för att hantera alla inkommande felrapporteringar. Om det t.ex. skulle visa sig att det inte skickats någon feedback på inrapporterat problem inom tiden för kommunens servicenivå, så kommer processen i flexiteBPMS att flagga upp detta. Förenklat kan man säga att FixaMinGata underlättar själva inrapporteringen för kommuninvånarna och flexiteBPMS underlättar administrationen kring detta för kommunens handläggare och utförare, samt ser till att inget faller mellan stolarna.

 

Arbetar du inom kommunen och vill förenkla för alla inblandade att rapportera, åtgärda och informera om ärenden som kan förbättra er kommun? Kontakta oss på Flexite för mer information. 

 

FixaMinGata.se Den nationella tjänsten Fixamingata.se har utvecklats och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. Syftet med tjänsten är att underlätta inrapportering av problem och brister i kommunen. För mer information, kontakta Lotta Ruderfors, Föreningen Sambruk. Tfn.nr. 0705-717747

 

flexiteBPMS Genom vår nya standardiserade integration förs ärenden automatiskt över från FixaMinGata till flexiteBPMS. Administrationen av inkommande ärenden via FixaMinGata effektiviseras och risken för att ärenden faller mellan stolarna minimeras.

 

Dela sida