Nyheter
dec, 19, 2018
Lästid 
3 min

God Jul - Framtiden är redan här!

Vi kan glädjande konstatera att 2018 också har varit ett händelserikt år och att mycket handlat om GDPR då våra kunder fortsatt att utvecklat och digitaliserat sina arbetsflöden med hjälp av flexite.

Den digitala utvecklingen går snabbt!

Under hösten deltog vi som partner på eFörvaltningsdagarna - Sveriges största konferens och mötesplats för alla som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

 

Vi fick då möjligheten att träffa andra likasinnade som brinner för digitalisering och fick lyssna på flera intressanta seminarier. Alla säger de samma sak. Den digitala utvecklingen går så snabbt att det inte går att hamna efter. Framtiden är redan här. Är vi beredda?

 

Studien Svenskarna och internet 2018 visar bl.a. att:

  • 94% av svenskarna använder internet.
  • 16-25-åringarna slår i taket där 100% använder internet.
  • 58% av den äldsta åldersgruppen 76år och äldre använder internet.
  • I åldersspannet 12-55 år är det vanligare att använda internet i mobilen än i datorn.
  • 83% av svenskarna använder sociala medier.
  • Den genomsnittliga internetanvändaren nyttjar minst 5 olika meddelandetjänster.

Källa: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf

 

Studien beskriver situationen hur den ser ut just nu. Inte om några år. Siffrorna backar upp det vi uppfattade på eFörvaltningsdagarna. Offentliga förvaltningar måste prioritera och jobba hårt för att kunna erbjuda digitala lösningar till medborgare och företag.

Årets julkort

Även Tomten har med hjälp av programvaran flexite, en modern low code utvecklingsplattform, kunnat förbättra arbetsflödet i sin tomteverkstad genom att införa en process för avvikelsehantering utan avancerad kodning. Årets julkort handlar därför om tomtens införande av en avvikelseprocess.

Att önska av tomten är vanlig sed
Tomtenissar jobbar hårt för att hinna med
Nissar skyndar sig i verkstadssal
Men råkar halka på bananskal
Även om Nisse råkar trilla
Gör han sig inte så illa
Tomten vill undvika framtida tillbud
Undrar vad det finns för utbud
Och som tomten redan vet
Det finns ju digitaliseringspaket
Från företaget som gäller
Han genast program och konsult beställer
Med tomtens nya tillbudsprocess
Bättre ordning och mindre stress
Alla lär sig att registrera
Tillbud, risker och mycket mera
Via padda eller telefon är det lätt
Tomten vill ju förbättra sitt arbetssätt
Snart redo igen för sin afton-flight
Tomten tackar nog flexite!

Vi vill passa på att tacka för ett bra 2018 och ser fram emot att fortsätta utvecklas och digitaliseras med Er alla under 2019.

 

En riktigt God digitaliseringsJul och ett Gott Nytt År önskar vännerna på Flexite!

Dela sida