Nyheter
okt, 12, 2017
Lästid 
3 min

Enklare administration av arbetsskador med flexiteBPMS

Administrationen av arbetsskador brukar vanligtvis inte vara det enklaste eftersom det ska rapporteras både internt i organisationen och till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Skatteverket. Men visste du att det finns stora tidsvinster att hämta med befintliga integrationslösningar till flexiteBPMS? 

Malmö Stad är redan igång!

Hanterar du avvikelser i flexiteBPMS idag? Visste du att du kan integrera flexiteBPMS med både Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Skatteverkets Mina Meddelanden?

 

Faktum är att Flexite var det första privata företaget i Sverige som tecknade avtal med Arbetsmiljöverket för direktleveranser av arbetsskador till Försäkringskassan och tillbud till Arbetsmiljöverket, vilket tidigare enbart varit möjligt från AFA.

 

Att flexiteBPMS har en koppling till Skatteverkets tjänst ”Mina Meddelanden” gör att kommunikationen med myndigheter kring arbetsskador och tillbud dessutom kan utföras på ett mycket säkert sätt.

 

Det finns tidsvinster att hämta minst sagt!

Hur kan administrationen förenklas med flexiteBPMS?

Via en digital avvikelseprocess för arbetsskador i flexiteBPMS kan du genom en integration göra direktleveranser av arbetsskador och tillbud till myndigheter i Sverige.

 

Denna lösning ersätter hela förfarandet med pappersblanketter både för leverans till myndigheter, den interna utredningen som krävs av er som arbetsgivare och korrespondensen mellan er som arbetsgivare och arbetstagaren som åsamkats en arbetsskada.  

Vad säger lagen? Hur hanterar dagens organisationer lagkraven?

Inom ramen för lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla företag och organisationer ha en fungerande intern avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete.

 

När olyckor och sjukdomar uppstår i arbetet ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta har historiskt sett gjorts med den så kallade Arbetsskadeblanketten, dvs. en PDF-fil som skrivs ut och fylls i manuellt. Den undertecknas och skickas med vanlig post till Försäkringskassan och vidarebefordras sedan till Arbetsmiljöverket. Sedan några år finns även möjlighet att anmäla skadan via anmalarbetsskada.se.

 

Detta förfarande har ställt till det främst för organisationer med många ärenden. Arbetsskador kan inte enbart hanteras i interna system, utan behöver även hanteras i pappersblanketter eller via anmalarbetsskada.se.

 

Använder du istället flexiteBPMS har du möjlighet att hantera både den interna och externa administrationen i samma system, inklusive uppfylla lag- och leveranskrav till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. 

Malmö Stad - först ut!

Malmö Stad var den första organisationen i Sverige som gick live med flexiteBPMS nya integrationslösning för arbetsskadehantering.

 

Malmö har med sina ca 26.000 anställda sedan tidigare valt flexiteBPMS som system för sin avvikelsehantering inom Arbetsmiljö och Säkerhet. När det var dags att effektivisera processen ytterligare, var det naturligt att se över vilka integrationsmöjligheter som fanns att nyttja. 

 

”I och med att flexiteBPMS har integrationer via Arbetsmiljöverket till Försäkringskassan var flexiteBPMS det enda systemet som klarade stadens höga kravställning vid upphandling.”

Maria Källstrand, Enhetschef och HR-strateg, Malmö Stad

Arbetsmiljöverket ser fram emot fortsatt digital utveckling

Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsskador (kroppsliga skador såväl som psykisk ohälsa) rapporteras av arbetsgivaren till Försäkringskassan. Uppgifterna skickas även vidare till Arbetsmiljöverket och ligger till grund för bl.a. Sveriges arbetsskadestatistik.

 

Ann Ponton Klevestedt är enhetschef för statistik och analys inom Arbetsmiljöverket och ansvarig för Arbetsmiljöverkets samarbete med Flexite. Ann ser fram emot den nytta som Arbetsmiljöverket får när allt fler organisationer kan leverera data elektroniskt direkt från eget system.

 

– Anslutningsprocessen har gått smidigt och flexiteBPMS som system har på ett bra sätt matchat de krav som Arbetsmiljöverket ställer, konstaterar Ann.

 

”Ett samarbetsavtal är tecknat där flexiteBPMS generellt är godkänt för leveranser till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta gör det enklare för nya organisationer som använder flexiteBPMS att ansluta sig och börja leverera data elektroniskt.”

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, Arbetsmiljöverket

 

 

Mer om flexiteBPMS integrationslösning till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan:

Vill du veta mer om hur hanteringen av arbetsskador kan förenklas? Kontakta Per-Anders Bjuggstam på telefon 0660-29 95 03 eller skicka ett mail till pa[a]flexite.com