Kramfors Kommun, ytterligare en i raden av kommuner som väljer flexiteBPMS

Kramfors Kommun, ytterligare en i raden av kommuner som väljer flexiteBPMS

Kramfors Kommun har under mars upphandlat system för kundtjänst, incidenthantering och arbetsmiljöavvikelser. Idag offentliggjordes tilldelningsbeskedet där flexiteBPMS bedömdes vara mest fördelaktigt utifrån utvärderingskriterierna. Vi på Flexeurope som Öviksföretag ser verkligen fram emot att få leverera till en av våra grannkommuner!

Uppsala kommun väljer flexiteBPMS för avvikelsehantering

Uppsala kommun väljer flexiteBPMS för avvikelsehantering

Vi har glädjen att få välkomna Uppsala kommun som nya användare av flexiteBPMS. Kommunen kommer att använda flexiteBPMS för avvikelsehantering då deras befintliga system inte uppfyller kommunens krav på hur avvikelser ska hanteras. Med flexiteBPMS får de ett kvalitetssäkrat system där de inrapporterade ärendena kan användas som underlag för förbättringsarbeten inom patientsäkerhet.

Uddevalla Kommun satsar på e-förvaltning och e-tjänster

Uddevalla Kommun satsar på e-förvaltning och e-tjänster

I sitt arbete att förbättra kundservicen och öka den interna effektiviteten satsar Uddevalla Kommun på optimering och automatisering av sina verksamhetsprocesser. Idag har vi fått ett positivt tilldelningsbeslut att de väljer flexiteBPMS som plattform.

Hammarö kommuns kontaktcenter på väg

Hammarö kommuns kontaktcenter på väg

Nu har vi dragit igång arbetet med Hammarö kommuns kontaktcenter. Vår verksamhetskonsult Karolina Klang har idag varit på plats hos Hammarö kommun och haft en första workshop. Både vi och deltagarna från Hammarö kommun är entusiastiska och laddade för uppgiften.

Khan Sazzad förstärker vår utvecklingsavdelning

Khan Sazzad förstärker vår utvecklingsavdelning

Den närmaste framtiden ser oerhört spännande ut. Vi befinner oss i ett expansivt skede och står inför ett större förnyelseprojekt. Vi välkomnar därför Khan Sazzad till vår utvecklingsavdelning. Sazzad, som han vill bli kallad, kommer att arbeta som webbutvecklare på vårt Stockholms kontor.

Pages